MENÜ OLUŞUM SÜRECİ

Öncelikle hizmet verdiğimiz iş kolunun günlük asgari kalori ihtiyaçları ile müşterilerimizin taleplerini ve sağlıklı beslenme kriterlerini dikkate alarak taslak menüler hazırlarız.

Reçetelerimizde yer alan tüm girdilerin birim değerlerindeki protein, karbonhidrat ve yağ miktarları ile bu bileşenlerin oluşturduğu kalori değerleri sistemimize tanımlanmıştır.

Taslak menülerimiz, asgari kalori miktarları ile dengeli beslenme kriterlerine uygun protein, karbonhidrat ve yağ içerdiği görüldükten sonra müşterilerimizin onayına bu hesaplamaları da gösteren raporlar ile sunulur.

Müşterilerimizin onayladığı aylık menüler uygulanır.

GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIMIZ

ISO 14001:2004 - ISO 9001:2015 - ISO 22000:2015 ve OHSAS 18001:2007 sistemleri tüm projelerimizi kapsayacak şekilde belgelenmiş ve akredite denetim firmaları tarafından her yıl denetlenmektedir. Ayrıca, Kalite yönetim departmanında görevli Gıda Mühendislerimiz ve dış kaynaklı denetim firmaları tarafından sistemlerimiz periyodik olarak denetlenmektedir. Bu denetimlerde temel felsefe ise "sürekli iyileştirme" olup, denetimler aynı zamanda bir eğitim süreci olarak gerçekleştirilmektedir.

Tüm süreçlerimiz Şirketimiz tarafından geliştirilmiş ERP (Enterprise Resource Planning) programımız tarafından yönetilmektedir. Bu süreçlerimiz, eğer isterlerse, kendilerine verilecek şifreler ile müşterilerimiz tarafından da takip edilebilmektedir.

ERP programımızda gıda güvenliğine yönelik geliştirmiş olduğumuz sistemlerimiz şöyledir;

Ürün tedarikinde siparişlerimiz haftalık açılmakta, stok oluşturmadan depolarımızda sürekli taze ürün bulundurulmaktadır.

Sipariş sistemimizde, sürekli denetlenen onaylı tedarikçilere, reçetelerimizde tanımlanan ürünler, markalar, teslimat miktar, yer ve tarihlerini de gösterecek şekilde otomatik siparişler açılır. Üretim süreçlerimizde kullandığımız tüm girdilerin, üretimde kullanıldığı tarihe göre ne zaman ve hangi koşullarda teslimatının yapılacağı sistemimizde tanımlanmıştır. Böylece, özellikle riskli ürünler takip altına alınmıştır. Riskli veya değişik nedenler ile kullanmak istemediğimiz ürünler yemek reçetelerinden çıkartılarak, siparişlerinin açılması ve üretimde kullanılması engellenir.

Menülerimizdeki ürünlerin risk değerlendirmesi yapılarak pişirme yöntemi, süresi, sıcaklık tanımları yapılmıştır.

Pişirilen yemeklerin tüketime kadar, sıcak zinciri bozulmadan, banket arabası, termobox, benmari gibi sıcaklık koruyucu demirbaşlar içinde saklanmasına yönelik talimatlar geliştirilmiş ve kullanılacak demirbaşlar sistemimizde tanımlanmıştır.

Pişmiş yemeklerin sıcaklıkları tüketime kadar kontrol altında tutulmaktadır.

Tüm yemek çeşitlerinden alınan numuneler etiketlenerek +4 C'lik dolaplarda 72 saat boyunca saklanmaktadır.