2009 yılında faaliyete geçen TÜNEL YEMEK, geliştirmiş olduğu teknolojik alt yapılar sayesinde, çok farklı sektör ve müşteri ihtiyaçlarını, standart bir hizmet yapılanması altında yönetebilecek şekilde faaliyet göstermektedir. Sektördeki rolümüzün, bize emanet edilmiş, müşterilerimizin yemek maliyet bütçelerini doğru uygulamalar ile yöneterek, doğru sonuçlar oluşturmak olduğunu biliyoruz. Geliştirmiş olduğumuz teknolojik yapılar ile, yemek sektöründe farklı bir yönetim modeli oluşturduk. Müşterilerimize, talep etmeleri halinde, süreçlerini takip ettikleri, şeffaf bir hizmet modeli sunuyoruz. ŞEFFAF ve STANDART uygulamalar içeren bir hizmet ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ oluşturan bir sonuç yaratmak için, müşterilerimizin görüş ve değerlendirmelerini almak ve onları yönetim süreçlerimize dahil etmek bizim için önemlidir.


Müşterilerimiz, kendilerine vermiş olduğumuz kullanıcı kodu ve şifreleri kullanmak suretiyle, http://kaynakyonetim.com  müşteri ilişkileri yönetim sitemiz üzerinde;                                          

                                                   

                                           

*Menü listelerinden günlük olarak bilgilenir,                                                                                                               

*Tedarikçiler, kullanılan markalar, yemek sayıları gibi hizmet detaylarını görebilir,                              

*Sevilen yemekler menüsünden en çok sevilen yemekleri seçerek, menü oluşumuna katkı yapabilir,                    

*Bize mesaj gönderebilir ve yayınladığımız haberleri okuyabilir,                                                                           

*Kalite denetim süreçlerimizi, denetim sonuçlarını ve aksiyonları takip edebilir,                                                                           

*Bize iletmiş olduğu talep ve şikayetlerin yönetimini takip edebilir,                                                   

*Memnuniyet anketini doldurarak bizi genel olarak değerlendirebilir,

 

YÖNETİM UYGULAMALARIMIZ                                                                                                                                                    

FARKLILIK YÖNETİMİ: Sektörde, müşterilerimizin çok farklı beklenti ve ihtiyaçlarından kaynaklanan farklılıkları başarı ile yönetmemiz bizlerden bekleniyor. Çıkış noktamız bu gerçek oldu. Farklılıkları STANDART ve ŞEFFAF bir model içinde yönetebildiğimiz sürece başarılı olacağımızı ve sektörde uzun soluklu var olacağımızı düşünerek yönetim modelimizi geliştirdik. BÜTÇELEME: Bütçelemeye özellikle önem veriyoruz. Müşterilerimizin hizmet büyüklüğü ile hizmet ve fiyat beklentilerine uygun bütçeler oluşturuyoruz. Bu çalışmayı, her ay tekrarlıyoruz ve ay içinde de gerekmesi halinde revizyonlar yapıyoruz. Neyi bütçeliyoruz? Müşterilerimize vereceğimiz hizmeti içeren menü listelerini, menülerde kullanılacak malzemeleri, malzemeleri hangi tedarikçilerden ve ne miktarda temin edeceğimizi, hangi markaları kullanacağımızı bütçeliyoruz. Bu malzemeleri doğru kullanarak, doğru hizmeti üretecek işçilikleri bütçeliyoruz. Yani, müşterilerimize ödemiş oldukları fiyatı, doğru hizmet üreterek geri döndürmek için detaylı bütçeler oluşturuyoruz. Müşterilerimize ödemiş oldukları fiyatın doğru fiyat olduğunu gösterecek şekilde her türlü planlamayı hizmet başlamadan önce yapıyoruz. SİPARİŞLER VE ÜRETİM: Hizmetin başlaması ile birlikte, yapmış olduğumuz bütçelere uygun siparişleri açıyor, teslim alınan malzemelerin nitelik ve nicelik olarak siparişimize uygunluğunu kontrol ediyoruz. Üretimin ise bütçelerimize, yani müşterilerimize verdiğimiz taahhüde uygun yapılması için, teslim alınan malzemelerin, detaylı üretim planlarına uygun olarak üretimde kullanıldığını kontrol ediyoruz. ŞEFFAFLIK ilkemiz gereği, müşterilerimizin sipariş ve üretim ile ilgili süreçlerimizi kontrol etmesini sağlıyoruz. DENETİM: Yukarıda belirtilen süreçlerin doğru uygulandığını, gerek Operasyon, gerekse Kalite Departmanlarımız ile düzenli olarak denetim altında tutuyoruz. Yine ŞEFFAFLIK ilkemiz gereği, yapılan denetimlerin sonuçlarını, var ise düzeltilmesi gereken hususları, açtığımız Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler kapsamında aldığımız aksiyonları müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. İLETİŞİM:Müşterilerimiz ile iletişimin önemini biliyoruz. Vermiş olduğumuz hizmet süreçlerine müşterilerimizin de dahil olmaları halinde, daha başarılı sonuçlar oluşacağına inanıyoruz. Bu amaçla, müşterilerimizin bize görüş ve önerilerini doğrudan ulaştıracakları, hizmetimizi değerlendirecekleri ve yönetim süreçlerine dahil olacakları yapılar oluşturuyor ve sürekli geliştiriyoruz.